Zmiany w grupie BRE

W grupie BRE zajdą istotne z punktu widzenia klientów zmiany. Wszystkie dotychczasowe marki, pod którymi oferowała ona różne produkty finansowe ulegną ujednoliceniu i będą dostępne pod jedną, wspólną marką – mBanku. Jest to jeden z elementów nowej strategii grupy, która ma się przyczynić do lepszego dostosowania oferty produktów banku do potrzeb i oczekiwań klientów.

Wiele działań podejmowanych przez grupę BRE zwiastowało nadejście takich zmian. Przede wszystkim należy wspomnieć o możliwości korzystania przez klientów mBanku z sieci placówek, które dostępne były wyłącznie dla klientów MultiBanku. Ponadto zmianie uległa oferta usług i produktów finansowych, które oferowane były przez mBank. Została znacznie poszerzona i zaczęła uwzględniać również produkty finansowe dostępne dotychczas tylko w MultiBanku. Takie podejście banków miało na celu zbliżenie jednej oferty do drugiej, aby ułatwić przyzwyczajenie się klientów do nowej usługi.